Dopravní přestupky

U každé kauzy se před zahájením řízení vždy detailně seznámíme se spisem. Díky bohatým zkušenostem a znalostem právních předpisů, směrnic policie, metodik měření a návodů obsluh všech zařízení se zaměřujeme na vyhledání důkazových vad případu (špatně provedená měření, neúplné záznamy, protokolace apod.). Připravenými znaleckými posudky špatně pořízené důkazy při obhajobě u správního řízení ze spisu vyřazujeme. V průběhu projednávání přestupku se zaměřujeme také na postupy správních úředníků, kdy jimi způsobené procesní vady také často znemožňují uznání viny.

Dokážeme Vám pomoci a zastoupit Vás:

  • při zadržení řidičského průkazu
  • při spáchání jakéhokoliv dopravního přestupku,
  • při spáchání závažného přestupku jízdy pod vlivem alkoholu, návykových látek nebo s odmítnutím odběru krve,
  • při spáchání přestupku řízení v zákazu řízení nebo bez platného řidičského oprávnění

Ceník služeb

Cena zastupování právním specialistou činí u jednoho řešeného dopravního přestupku od 20 000 Kč.

Cena kompletního zastupování specializovaným advokátem činí u jednoho řešeného dopravního přestupku či vybodování od 20 000 Kč a u trestného činu od 30 000 Kč.

Váš případ bezplatně posoudíme, navrhneme Vám řešení a uděláme maximum pro záchranu Vašeho řidičského průkazu.

Jak vypadá naše zastupování

Před zahájením řízení se vždy detailně seznámíme se spisem. Díky bohatým zkušenostem a znalostem právních předpisů, směrnic policie, metodik měření a návodů obsluh zařízení se zaměřujeme na vyhledání důkazových vad případu (špatně provedená měření, záznamy, protokolace apod.). Připravenými znaleckými posudky špatně pořízené důkazy při obhajobě u správního řízení ze spisu vyřazujeme. V průběhu projednávání přestupku se zaměřujeme také na postupy správních úředníků, kdy jimi způsobené procesní vady také často znemožňují uznání viny.

Naším zastoupením získáte

kompletní analýzu spisu se zaměřením na hledání důkazových a procesních vad
vypracování odborných posudků zajištěných důkazů (výsledky měření apod.)
zastupování advokátem bez Vaší přítomnosti před správním orgánem v plném rozsahu
výslech svědků (policistů) advokátem bez Vaší přítomnosti

Pro více informací nebo bezplatnou konzultaci případu nás neváhejte kontaktovat

VOLEJTE DENNĚ OD 8.00 DO 20.00 HOD +420 776 554 445