Naše výsledky

Námi nejčastěji řešené přestupky klientů dle jejich typu

Naše strategie je zaměření se na procesní a důkazové vady přestupků s cílem rychlého zastavení celého řízení. Neprodlužujeme ani nemaříme řízení, klienta vždy obhajujeme.

Před zahájením řízení se vždy detailně seznámíme se spisem. Díky bohatým zkušenostem a znalostem právních předpisů, směrnic policie, metodik měření a návodů obsluh zařízení vyhledáváme závažné důkazové vady. Připravenými znaleckými posudky špatně pořízené důkazy při obhajobě u správního orgánu ze spisu vyřazujeme. Dále se zaměřujeme na postupy správních úředníků v průběhu řízení, kdy samotné vzniklé procesní vady často znemožňují uznání viny.

Mluví za nás naše výsledky

V níže přiložených rozhodnutích vyhraných kauz můžete objevit naši argumentaci a udělat si tak ucelenou představu o našich postupech:

VOLEJTE DENNĚ OD 8.00 DO 20.00 HOD +420 776 554 445