Trestné činy - Přečiny

Naše klienty vedle samotného zastupování v soudní síni často připravujeme již na výslech (tzv. podání vysvětlení) na policii. Pokud je klientovi policií na místě zadržen řidičský průkaz, jsme jej schopni díky zákonným důvodům vrátit zpět do rukou klienta již pár dnů po jeho zadržení. Naším hlavním cílem je vždy docílit zproštění obvinění a zastavení řízení. Nicméně pokud vidíme, že tato možnost není díky důkazovým materiálům reálná, zajišťujeme klientům další z mnoha možností. U méně závažných činů zákon umožňuje proměnit soudní zákaz řízení na podmínku s ponecháním řidičského oprávnění. Pokud je provinění klienta vážnější, jsme schopni pro něj vyjednat nejnižší myslitelný trest zákazu řízení v délce trvání 3 měsíců společně se zachováním čistého trestního rejstříku.

Dokážeme Vám pomoci a zastoupit Vás:

  • při spáchání trestného činu pod vlivem alkoholu, návykových látek
  • při spáchání trestného činu maření úředního rozhodnutí (řízení v zákazu)
  • při spáchání trestného činu nehody s ublížením na zdraví či smrtí
  • při žádosti o prominutí výkonu zbytku trestu po uplynutí jeho poloviny

Ceník služeb

Cena zastupování právním specialistou činí u jednoho řešeného trestného činu od 30 000 Kč.

VOLEJTE DENNĚ OD 8.00 DO 20.00 HOD +420 776 554 445