HROZÍ VÁM ZÁKAZ ŘÍZENÍ, VYBODOVÁNÍ NEBO ZADRŽENÍ ŘIDIČÁKU?

Právě Vám je naše právní pomoc určena. Konzultace je u nás ZDARMA. Váš případ bezplatně posoudíme a navrhneme Vám řešení.

Cena kompletního zastupování specializovaným advokátem činí u jednoho řešeného dopravního přestupku či vybodování od 20 000 Kč a u trestného činu od 30 000 Kč.

Váš případ bezplatně posoudíme, navrhneme Vám řešení a uděláme maximum pro záchranu Vašeho řidičského průkazu.

Jak vypadá naše zastupování

Před zahájením řízení se vždy detailně seznámíme se spisem. Díky bohatým zkušenostem a znalostem právních předpisů, směrnic policie, metodik měření a návodů obsluh zařízení se zaměřujeme na vyhledání důkazových vad případu (špatně provedená měření, záznamy, protokolace apod.). Připravenými znaleckými posudky špatně pořízené důkazy při obhajobě u správního řízení ze spisu vyřazujeme. V průběhu projednávání přestupku se zaměřujeme také na postupy správních úředníků, kdy jimi způsobené procesní vady také často znemožňují uznání viny.

Dokážeme Vám pomoci a zastoupit Vás:

  • při spáchání dopravního přestupku (doručením Příkazu nebo Předvolání) se zákazem řízení do 1 roku,
  • při hrozícím vybodování (doručením Oznámení o dosažení 12 bodů),
  • při spáchání přestupku pod vlivem alkoholu či návykových látek a zákazů řízení do 2 let (doručením Příkazu nebo Předvolání),
  • při spáchání trestného činu pod vlivem alkoholu, návykových látek či maření (doručením Příkazu nebo Předvolání).

Naším zastoupením získáte

kompletní analýzu spisu se zaměřením na hledání důkazových a procesních vad
vypracování odborných posudků zajištěných důkazů (výsledky měření apod.)
zastupování advokátem bez Vaší přítomnosti před správním orgánem v plném rozsahu
výslech svědků (policistů) advokátem bez Vaší přítomnosti

Pro více informací nebo bezplatnou konzultaci případu nás neváhejte kontaktovat

VOLEJTE DENNĚ OD 8.00 DO 20.00 HOD +420 776 554 445