Vybodování

Pokud Vám hrozí vybodování, obdrželi jste pravděpodobně již "Oznámení o dosažení 12 bodů". Je třeba jednat rychle, protože Vám od jeho doručení běží 5-denní lhůta pro podání tzv. Námitek. Včasným podáním Námitek není vybodování platné, tedy nadále řídíte a správní orgán musí zahájit Námitkové řízení. Zastoupíme Vás v Námitkovém řízení, všechny formality za Vás vyřídíme a to včetně vypracování prvotních Námitek. Nalezením důkazových a procesních vad u přestupků, které Vás vybodovaly, docílíme jejich smazáním, resp. odmazání trestných bodů a tím Vaše vybodování zrušíme. Dokážeme zrušit zpětně i Vaše již běžící vybodování.

Máme za sebou již přes více jak 1.000 řešených vybodování a víme, že 8 z 10 přestupků v kartě řidiče nese zásadní vady, díky kterým jsme schopni docílit jejich odmazání. Proto víme, že šance na zrušení vybodování jsou vždy velmi vysoké a jsme schopni Vám řidičský průkaz zachránit.

Zkrácení doby zákazu řízení

Máte již zákaz řízení nebo chcete zkrátit dobu Vašeho zákazu řízení?

U již běžících zákazů usilujeme prostřednictvím Přezkumného řízení o anulaci zákazu nalezením procesních a důkazových vad u přestupků, které Vás o řidičský průkaz připravily. Dále Vám dokážeme pomoci i se zkrácením délky Vašeho zákazu řízení, kdy Vás zastoupíme při projednávání podmínečného prominutí zbytku trestu po uplynutí poloviny Vašeho zákazu řízení.

Zastoupíme Vás u zákazů řízení za běžné přestupky (rychlosti, telefonování, pásy, přednosti v jízdě apod.), za závažné přestupky (alkohol, drogy, jízda bez oprávnění) a u vybodování.

Ceník služeb

Cena zastupování advokátem specialistou činí při vybodování od 20 000 Kč.

Cena kompletního zastupování specializovaným advokátem činí u jednoho řešeného dopravního přestupku či vybodování od 20 000 Kč a u trestného činu od 30 000 Kč.

Váš případ bezplatně posoudíme, navrhneme Vám řešení a uděláme maximum pro záchranu Vašeho řidičského průkazu.

Jak vypadá naše zastupování

Před zahájením řízení se vždy detailně seznámíme se spisem. Díky bohatým zkušenostem a znalostem právních předpisů, směrnic policie, metodik měření a návodů obsluh zařízení se zaměřujeme na vyhledání důkazových vad případu (špatně provedená měření, záznamy, protokolace apod.). Připravenými znaleckými posudky špatně pořízené důkazy při obhajobě u správního řízení ze spisu vyřazujeme. V průběhu projednávání přestupku se zaměřujeme také na postupy správních úředníků, kdy jimi způsobené procesní vady také často znemožňují uznání viny.

Naším zastoupením získáte

kompletní analýzu spisu se zaměřením na hledání důkazových a procesních vad
vypracování odborných posudků zajištěných důkazů (výsledky měření apod.)
zastupování advokátem bez Vaší přítomnosti před správním orgánem v plném rozsahu
výslech svědků (policistů) advokátem bez Vaší přítomnosti

Pro více informací nebo bezplatnou konzultaci případu nás neváhejte kontaktovat

VOLEJTE DENNĚ OD 8.00 DO 20.00 HOD +420 776 554 445